Taxaties

onafhankelijke taxaties

Al onze taxaties worden uitgevoerd door een onafhankelijk, ter zake deskundig en beëdigd registertaxateur

Al onze registertaxateurs zijn lid van:

 • Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
 • NVM
 • RICS
 • Stichting VastgoedCert

Door jaarlijkse training, scholing en hercertificering kunnen wij gedegen taxaties blijven leveren.

 

top

Doeleinden

Een taxatie geeft u en/of anderen inzicht in de waarde van een onroerende zaak. Dit inzicht kan zowel voor u als voor een derde partij, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, gemeente enz.,  van belang zijn. Voor taxaties onderscheiden wij de volgende doeleinden:

 • Aankoop/verkoop (eigen gebruik/belegging/ontwikkeling);
 • Huurwaardevaststelling; (voor start huurovereenkomst/bij huurherziening)
 • Financiering;
 • Sale and leaseback;
 • Gedwongen verkoop;
 • Vaststelling planschade;
 • Onteigening (minnelijke verwerving);
 • Boedelverdeling(scheiding/liquidatie)/-menging(fusie);
 • Balanstaxatie/jaarrekening;
 • Canonvaststelling;
 • Successie;
 • Verzekering;
 • Second opinion;
 • Juridische doeleinden (geschil, arbitrage, mediation);
 • Fiscale doeleinden (heffing overdrachtsbelasting, vermogensoverdracht Privé-BV of BV-Privé)
 • WOZ-taxaties (contrataxaties).

 

top

Taxatierichtlijnen

Afhankelijk van het doel van uw taxatie zal de taxateur beoordelen welke richtlijnen gevolgd dienen te worden. Tevens kunnen meerdere richtlijnen van toepassing zijn op één taxatie, mits dit geen tegenstrijdigheden oplevert.

De volgende richtlijnen kunnen gevolgd worden:

 • TCV (Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed);
 • IVS/IFRS (International Valuation Standard);
 • RICS Red Book (Richtlijnen en aanbevelingen opgesteld door Royal institute of Chartered Surveyors);
 • PTA (Platform voor Taxateur en Accounts bestaande uit 28 aanbevelingen).
top

Verslaglegging

Afhankelijk van de doelstelling en stakeholders van de taxatie zal een gepaste verslaggeving en taxatieprocedure gekozen worden. Gekozen kan worden voor het Stone Value rapport, een TMI/TMS rapport. Beide rapporten voldoen aan TCV- en IVS/IFRS richtlijn. Bovendien zijn in het TMI/TMS rapport de 28 PTA-aanbevelingen verwerkt.

Het taxatieverslag wordt altijd voorzien van een rekenkundige onderbouwing, middels een rekenmodel, een fotorapportage, kadastrale gegevens, een omgevingskaart en een referentiekader bestaande uit recente transacties en marktontwikkelingen.

top

TMI

TMI staat voor Taxatie Management Instituut . TMI heeft een uniforme Taxatie Management Systeem ontwikkeld, waarmee gestandaardiseerde taxatierapporten opgesteld kunnen worden conform de TCV en IVS/IFRS richtlijnen. De taxatierapporten worden online gemaakt en in een centrale database opgeslagen. Het is mogelijk om na toestemming van opdrachtgever en taxateur aan bankmedewerkers en belastingdienst inzage te verlenen in het opgeslagen taxatiedossier.