Advies

heeft u vastgoedvraagstukken?


U kunt bij Stone Value ook terecht voor advies met betrekking tot een breed scala aan vastgoedvraagstukken. Wij kunnen u onder meer professioneel adviseren op de volgende gebieden:

  • Onteigeningen
  • Huurwaardevaststelling
  • Actualisering huurovereenkomsten
  • Toetsing WOZ-waarde
  • Erfpachtherzieningen
  • Planschade
  • Gebiedsontwikkeling